WYBIERZ SWÓJ PAKIET

PAKIET LIGHT PLUS PRO VIP
Trening biegowy X X X X
Trening uzupełniający X X X
Trening sensomotoryczny lub siłowy X X
Plan suplementacji (dietabiegacza.com) X X X
Konsultacja mailowa X X X X
Trening personalny (1 spotkanie w miesiącu) X X
Pełna opieka dietetyczna (dietabiegacza.com) X
KOSZT MIESIĘCZNY 150 zł 200 zł 300 zł 400 zł

 

TRENING PERSONALNY

Dodatkowy trening personalny z konsultacją biegową (tylko dla stałych klientów Akademii 42k)

Trening rozpoczyna się rozgrzewką biegową.
Wykonujemy zaplanowaną jednostkę treningową z wcześniej opracowanego planu.
Trening obejmuje także konsultacje w formie odpowiedzi na pytania.

Czas trwania 45-75 minut ( w zależności od rodzaju treningu).

Koszt 60 zł

TEST PROGRESYWNY

Test w głównej mierze, bazuje na założeniach testu opracowanego przez wybitnego fizjologa profesora Jerzego Żołądzia.
Polega on na przebiegnięciu 5 odcinków kilometrowych, po których mierzone jest stężenie kwasu mlekowego we krwi. Każdy kolejny odcinek biegany jest na wyższym zakresie tętna (najczęściej zaczyna się na tętnie 140 i kolejno 150, 160, 170 i ostatni 180). Progi testowe określa się po wywiadzie z badanym oraz na podstawie jego wieku. Po każdym odcinku następują 2 minuty przerwy (podczas przerwy badany jest poziom mleczanu, a zawodnik ma chwilę czasu na odpoczynek).
Dzięki testowi można określić ogólne wytrenowanie badanego, próg przemian beztlenowych oraz strefy wysiłkowe. Na podstawie wyników można także określić poziom wytrenowania  na poszczególnych zakresach tętna, występujące dysproporcje oraz patologie treningowe. Badany otrzymuje wyniki testu wraz z analizą oraz wskazówkami treningowymi. Test jest świetną metodą kontroli postępów treningowych w kolejnych latach i okresach treningowych. Zaleca się powtarzanie testu 2-3 razy w roku.

Koszt przeprowadzenia całego testu wraz z analizą to 150 zł

ANALIZA TECHNIKI BIEGU

Badanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej rozgrzewki biegowej z uwzględnieniem ćwiczeń o charakterze technicznym, a także krótkiej stymulacji mięśni głębokich. Po rozgrzewce badany wykonuje Rytmy (przebieżki), które rejestrowane są za pomocą kamery. Analizie podlega ogólna sylwetka biegacza podczas biegu, praca ramion, ustawienie bioder, a także krok biegowy. Szczególną uwagę skupia się na kontakcie stopy z podłożem (ustawienie stopy oraz czas kontaktu z podłożem).
Badany otrzymuje wyniki analizy wraz ze wskazówkami treningowymi i zestawem ćwiczeń do wykonywania.

Koszt przeprowadzenia badania wraz z analizą oraz opracowanymi ćwiczeniami do wykonania wynosi 120 zł