WYPEŁNIJ ANKIETĘ

*Wszystkie pola są wymagane

Choroby mające wpływ na aktywność
możliwych do odbycia w 1 tygodniu
możliwych do odbycia w 1 tygodniu (w godzinach)
Dotychczasowa aktywność (od kiedy, ile kilometrów tygodniowo)
z ostatnich 3 lat (km?)
Czy używasz monitora pracy serca (jaki? Czy z funkcją GPS?)
Uwagi, ważne informacje, dane do faktury itp.

Odsyłając kwestionariusz osobowy jednocześnie oświadczam, że jestem zdecydowany na rozpoczęcie współpracy,
a stan mojego zdrowia jest mi znany i pozwala na podjęcie aktywności fizycznej.

 

Możesz też pobrać, wydrukować i wypełnić ankietę manualnie a następnie dostarczyć do mnie
(osobiście lub poprzez wysyłkę skanu mailem)

POBIERZ ANKIETĘ