Od kilku lat z zainteresowaniem i nadzieją przyglądam się rozwojowi lekkiej atletyki w Tychach.
Z wielkim niepokojem obserwuje, że pomimo wielu talentów, które mamy oraz tradycji, niestety rozwój królowej sportu zatrzymał się kilkanaście lat temu. Wykorzystując moje doświadczenia trenerskie nabyte w pracy w dużych klubach lekkoatletycznych, a także z prowadzenia kadry narodowej, postanowiłem powołać sekcje biegów, która mam nadzieję w przyszłości rozrośnie się o inne konkurencje lekkoatletyczne i będzie szczycić się kolejnymi sukcesami rangi mistrzowskiej. Jako trener, doprowadziłem do wielu sukcesów krajowych i międzynarodowych moich podopiecznych w kategorii seniorów. Nadszedł czas, aby wychować kolejnych mistrzów w kategorii młodzika oraz juniora.

Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu na obiektach otwartych,
zgodnie z przedstawionym cotygodniowym harmonogramem zajęć.

 • Profesjonalny proces treningowy
 • Wszechstronny rozwój motoryczny
 • Trening alternatywny/dodatkowy do wykonania pod okiem rodzica
 • Wsparcie fizjoterapeutyczne
 • Treningi sensomotoryczne
 • Konsultacje szkoleniowe dla zawodników i rodziców
 • Rzetelną ocenę potencjału
 • Indywidualne podejście treningowe w oparciu o cele i możliwości
 • Kształtowanie charakteru „mistrza” na podstawie profilu osobowościowego
 • Udział w zawodach regionalnych i krajowych
 • Organizację zgrupowań i warsztatów szkoleniowych
 • Monitoring obciążeń treningowych

Nasz zespół cechuje profesjonalizm, determinacja w dążeniu do celu, uczciwość i chęć niesienia pomocy naszym podopiecznym.

Mgr Szymon Wdowiak

Absolwent AWF w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalizacją trenerską z lekkiej atletyki. Z powodzeniem kierował kadrą narodową (blok wytrzymałości), w latach 2010-2015. Pasjonat teorii treningu sportowego, fizjologii wysiłku fizycznego i psychologii w sporcie. W zespole odpowiedzialny za organizację szkolenia.

 

Mgr Aleksandra Dzadz-Wdowiak

Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. Kreatywność, uśmiech i talent twórczy to cechy naszej Menager. Dodając sympatię jaką darzy najmłodszych i zaangażowanie w swoje obowiązki czyni ją niezbędnym i nieocenionym wsparciem zespołu. W 42k Junior Team odpowiedzialna za wszelkie sprawy finansowe, marketing i organizację szkolenia.

 

Mgr Kamil Żyłka
Absolwent AWF w Katowicach na kierunku Fizjoterapia. Doświadczenie oraz chęć ciągłego rozwoju czynią go świetnym fachowcem. Empatia oraz zainteresowanie monitoringiem obciążeń treningowych predysponują go do sukcesów w pracy ze sportowcami. W zespole odpowiedzialny za pomoc fizjoterapeutyczną, treningi sensomotoryczne oraz monitoring obciążeń.

 

 

DO POBRANIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE RODZICA

REGULAMIN SEKCJI